Javni pozivi za poslodavce i nezaposlene

Zahvaljući finansijskoj podržci Evropske Unije, a posredstvom našeg Ministarstva rada i socijalnog staranja i Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (Ministarstva finansija), njemačka organizacija Help je počela sa realizacijom projekta “Unaprijeđen pristup tržištu rada za žene i mlade na sjeveroistoku Crne Gore”.

Projekat podrazumijeva set aktivnosti koje će pomoći poboljšanju zapošljivosti i pristupa tržištu rada  za nezaposlene žene i mlade,  od kojih  će najmanje 75% biti na sjeveroistoku Crne Gore (Berane, Bijelo Polje, Andrijevica, Plav, Petnjica i Rožaje).

Osnovna komponenta projekta biće plaćena obuka na radu kod poslodavaca, kao i  pružanje licenciranih obuka za deficitarna zanimanja.

Njemačka NVO Help  u okviru projekta: ‘’Unaprijeđen pristup tržištu rada za žene i mlade na sjeveroistoku Crne Gore“, raspisuje

You may also like...