JAVNI POZIV LOKALNIM ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA OPŠTINE ROŽAJE za učešće u radu Radne grupe za izradu Plana

Opština Rožaje, uz tehničku podršku UNDP kroz projekat „Nastavak reforme sistema socijalne zaštite“, inicira proces izrade Lokalnog plana za unapređenje socijalne inkluzije – razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite. Izrada navedenog dokumenta je u cilju jačanja institucionalnih mehanizama i kapaciteta za razvoj usluga socijalne zaštite u lokalnoj zajednici, koje će odgovarati potrebama ranjivih grupa stanovništva, i doprinositi njihovoj socijalnoj inkluziji.

Shodno navedenom, opština Rožaje raspisuje:

JAVNI  POZIV

LOKALNIM ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA OPŠTINE ROŽAJE

za učešće u radu Radne grupe za izradu Plana

U svrhu istog, članovi Radne grupe treba da budu: predstavnici lokalne uprave, Centra za socijalni rad, Biroa rada, predstavnici opštinske organizacije Crvenog krsta, lokalnih javnih ustanova i organizacija civilnog društva koje se bave problematikom socijalne zaštite i socijalne inkluzije odraslih lica i djece.

Shodno navedenom, pozivamo predstavnike navedenih institucija, ustanova i organizacija, da kao stručna lica u navedenoj oblasti sa iskustvom i sposobnošću strateškog planiranja budu članovi/ice Radne grupe, koja će uz konsultantsku i administrativnu podršku UNDP, doprinijeti kreiranju navedenog dokumenta.

U skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom opštine Rožaje, Predsjednik opštine će Rješenjem imenovati Radni tim za izradu plana u opštini Rožaje.

Opširnije možete vidjeti klikom na: Javni poziv Rozaje

Javni poziv za sve zainteresovane važi od 10.02.2015.godine i traje 15 dana.

Takođe pročitati i...

Komentariši