Javni konkurs

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU

Na  osnovu člana 6 Odluke o finansiranju sporta  (“Sl.list CG – opštinski propisi” br. 38/15 ) Sekretarijat za opštu upravu   Opštine Rožaje, raspisuje

 

JAVNI  KONKURS

za

raspodjelu sredstava za  sufinansiranje programa rada sportskih klubova za 2018.godinu

 

Predmet Konkursa je raspodjela  finansijskih sredstava  iz  budžeta Opštine Rožaje sportskim klubovima registrovanim na teritoriji opštine Rožaje. Sredstva predviđena budžetom Opštine Rožaje za 2018.godinu

za sufinansiranje Programa rada sportskih organizacija u iznosu od 190.000,00 eura biće raspodijeljena u skladu sa Odlukom o sufinansiranju sporta u Opštini Rožaje (“Sl.list CG – opštinski propisi” br. 38/15).

Pravo učešća na Konkurs ima sportski klub ukoliko ispunjava sljedeće uslove:

  • da je registrovan na teritoriji Rožaje u skladu sa zakonom, da se takmiči u disciplinama u kojima je regulisan jedinstveni sistem takmičenja u okviru zvaničnog matičnog sportskog saveza i
  • da je upisan u opštinski Registar sportskih klubova, na osnovu Javnog poziva koji je bio objavljen na web sajtu Opštine Rožaje u periodu od 01.12.2017.g do 16.12.2017.godine.

Sportski klubovi koji su dobili finansijska sredstva iz budžeta Opštine Rožaje za 2017.godinu dužni su dostaviti izvještaj o odobrenim i realizovanim sredstvima (račune, izvode iz banke i sl.)

Bliži kriterijumi za raspodjelu sredstava predviđenih za sportske organizacije iz budžeta Opštine, sportskim klubovima registrovanim na teritoriji opštine Rožaje, prema Odluci o sufinansiranju sporta (“Sl.list CG – opštinski propisi” br. 38/15 )su:

  • društveni značaj sportske discipline,
  • masovnost,
  • rang takmičenja, broj prijavljenih takmičarskih liga, uzrasne kategorije, zauzeto mjesto u takmičarskoj sezoni, KUP takmičenje i ostali ostvareni rezultati,
  • ravnopravno učešće muškaraca i žena,
  • organizacija državnih i međunarodnih takmičenja,
  • bodovanje olimpijskog sporta,
  • kriterijum postojanja kluba(tradicja),
  • bodovanje ekipnog i pojedinačnog plasmana uzrasnih kategorija i ostvareni rezultati na državnom i međunarodnom takmičenju.

Prijava na Konkurs se podnosi na propisanom obrascu Sekretarijata za opštu upravu Opštine Rožaje na kojem je navedena dokumentacija potrebna za prijavljivanje na Konkurs.

Prijavani obrazac se može preuzeti na web sajtu Opštine Rožaje i  na šalteru Građanskog biroa Opštine Rožaje.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja i traje od 27.02.2018. godine do 13.03.2018.godine.

Prijava na Konkurs sa traženom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti preko pisarnice Opštine Rožaje na adresu: Opština Rožaje-Sekretarijat za opštu upravu, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje programa  rada sportskih klubova

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje.

Broj:  360

Rožaje,   27.02.2017.godine

 

                                                                                                                                                                S E K R E T A R,

                                                                                                                                                Hamdo Šutković dipl.pravnik

You may also like...