JAVNA RASPRAVA ZA NACRT AKCIONOG PLANA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U OPŠTINI ROŽAJE ZA PERIOD 2013-2014.GODINA

PREDSJEDNIK OPŠTINE

daje na

javnu raspravu

NACRT AKCIONOG PLANA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U OPŠTINI ROŽAJE ZA PERIOD 2013-2014.GODINA

Na osnovu člana 109 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl. list RCG”, br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06 i “Sl.list CG”, br. 88/09, 03/10, 73/10, 38/12) i člana 3 Odluke o utvrđivanju Nacrta Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Opštini Rožaje za period 2013-2014.godina, broj: 2076 od 11,09,.2013.godine, predsjednik Opštine Rožaje  upućuje

JAVNI POZIV

Svim zainteresovanim licima da se uključe u javnu raspravu o Nacrtu Akcionog plana za borbu protiv korupcije u opštini Rožaje za period 2013-2014.godina, te da svoje komentare, primjedbe, prijedloge i sugestije na tekst Nacrta  dostave šefu Kabineta predsjednika Opštine u pisanoj formi preko pisarnice ili elektronskoj formi  na e-mail adresu fikret.kuc@gmail.com.

Javna rasprava o Nacrtu Akcionog plana za borbu protiv korupcije u opštini Rožaje za period 2013-2014.godina će trajati od 11.09.2013.godine do 26.09.2013.godine.

Glavna javna rasprava o Nacrtu Akcionog plana za borbu protiv korupcije u opštini Rožaje za period 2013-2014.godina će se održati dana 25.09.2013.g. godine sa početkom u 11,00 časova u  sali Narodne biblioteke Rožaje, gdje mogu prisustvovati svi zainteresovani i uzeti tom prilikom učešće u javnoj raspravi.

Građani opštine Rožaje i drugi učesnici javne rasprave mogu preuzeti primjerak nacrta Akcionog plana na www.rozaje.me .

Predsjednik
Nusret Kalač, dipl.pravnik

Ovdje možete pogledati NACRT AP za borbu protiv korupcije 2013-2014 

Takođe pročitati i...

Komentariši