Izgradnja gradskog kolektora teče planiranom dinamikom

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Rožajama teče planiranom dinamikom.

Trenutno se izvode radovi na uređenje obaloutvrda Ibra a paralelno se postavljaju i kanalizacione cijevi za budući kolektor.

Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda koje je sastavni dio kolektora biće smješteno na lokaciji nekadašnje fabrike „Ljekobilje“ a kolektor će se protezati od Dimiškinog mosta do samog postrojenja sa kracima uz Lovničku rijeku.

Gradski kolektor jedan je od najznačajnijih kapitalnih projekata u opštini čijom se realizacijom formiraju uslovi za dostizanje evropskih standarda u oblasti upravljanja otpadnim vodama uz istovremenu zaštitu životne sredine, te stvaraju preduslovi za pozitivan uticaj na javno zdravlje.

Ukupni troškovi projekta procjenjuju se između 12 i 13 miliona eura od čega će najveći iznos sredstava biti obezbijeđen iz EU fondova. Prvu fazu radova koja je u toku finansira Uprava javnih radova.

You may also like...

Komentariši