Aktivno se izvode radovi na putnom pravcu Peralište-Kačari

Shodno investicionom programu opštine Rožaje za tekuću godinu, lokalna samuprava podsredstvom Sekretarijata za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine pristupila je realizaciji izvođenja radova na asfaltiranju lokalnih puteva na teritoriji opštine, u kojem se, između ostalih našao i putni pravac Peralište- Kačari u mjesnoj zajednici Bukovica.
Aktelna faza radova obuhvata izradu 10 cjevastih propusta, iskop kanala i proširenje gabarita puta radi pripreme baze za postavljanje asfalta.
U Sekretarijatu za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine objašnjavaju da, ukoliko vremenske prilike budu povoljne, do kraja građevinske sezone, privešće se kraju i zadnje faze realizacije radova na ovoj dionici puta.


Iz ovog opštinskog sekretarijata takođe poručuju da je u toku planiranje izvođenja radova na putu prema Hotima.
Predsjednik mjesne zajednice Bukovica, Sabro Ibrahimović, povodom realizacije ovog projekta iskazao je zahvalnost rožajskoj lokalnoj samupravi i potpredsjedniku Vlade za regionalni razvoj, Rafetu Husoviću.

Takođe pročitati i...

Komentariši