Odluka o raspodjeli sredstava Budžeta Opštine Rožaje za 2016. godinu opredijeljenih za projekte nevladinih organizacija

Na osnovu Oduke o o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama (“Sl.list CG” –opštinski propisi, br.14/2015) i javnog Konkursa br. 45 objavljenog  06.02.2016.godine  u dnevnom listu Pobjeda, Web strani Opštine Rožaje, Oglasnoj tabli Opštine Rožaje i javnom medijskom servisu – Radio Rožaje, Komisija za raspodjelu sredstava  za projekte nevladinih organizacija  na sjednici održanj  17.03.2016.godine, donijela je:

O D L U K U

O raspodjeli sredstava Budžeta  Opštine Rožaje za 2016. godinu opredijeljenih za projekte nevladinih organizacija

Odluku možete preuzeti ovdje: Odluka o raspodjeli sredstava NVO za projekte 2016

You may also like...

Komentariši