OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se svi politički subjekti da su sredstva za finansiranje redovnog rada poltičkih subjekata u Skupštini Opštlne Rožaje propisana odlukom o Bužetu Opštine Rožaje za 2017 godinu i ista iznose 53.008,34 eura.

Sredstva za redovan rad političkih subjekata su raspoređena u skladu sa članom 12 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i na osnovu člana 8 Odluke o finansiranju političkih subjekata i izbomih kampanja broj 321 od 29.12.2015. godine.

Iznosi po političkim subjektima. su sledeći:

Bošnjačka stranka                                                             23.853,75

Demokratska partija socijalista                                      17.617,48

Socijaldemokratska partija                                                7.639,44

Bošnjačka demokratska zajednica                                   3.897,67

 

Odluka o budžetu Opštine Rožaje je objavljena na zvaničnom sajtu Opštine Rožaje.

Ovdje možete preuzeti:  Odluka o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

                                            Obavještenje za političke subjekte

                                            Odluka o visini budžetskih sredstava opredijeljenih od strane opštine Rožaje

This Post Has Been Viewed 211 Times

Komentariši

Opština Rožaje