XII REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE ROŽAJE

Dana 25. juna  2012. godine (ponedjeljak) , održana je XII redovna sjednica Skupštine opštine Rožaje i na istoj je usvojeno:

 1. (Odluka o završnom računu Budžeta opštine Rožaje za 2011.godinu)
 2. Odluka o porezu na nepokretnosti
 3. Odluka o naknadama za korišćenje opšinskih ne ketegorisanih puteva i putnog zemljišta na tereritoriji opštine Rožaje
 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o finansiranju političkih partija
 5. Odluka o oslobađanju plaćanja obaveza po osnovu poreza na nepokretnosti -poljoprivredno zemljište za 2012.godinu;
 6. Odluke o određivanju privremene deponije čvrstog otpada
 7. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije “Baza”;
 8. Odluka o bratimljenju opštine Rožaje (Crna Gora) i opštine Buca (Republika Turska);
 9. Izvještaj o radu JU “Centar za kulturu” sa Programom rada za 2012.godinu;
 10. Izvještaj o radu sa finansijskim pokazateljima za 2011.godinu JP “Komunalno” Rožaje;
 11. Izvještaj o radu JP “Vodovod i kanalizacija” za 2011, sa planom rada za 2012.godinu;
 12. Izvještaj o radu Turističke organizacije Rožaje sa Planom rada za 2012.godinu;
 13. Izvještaj o radu Lokalnog biznis centra za 2011.godinu sa Programom rada za 2012.godinu;
 14. Izvejštaj o radu JP Sportski centar za 2011.godinu sa Programom rada za 2012.godinu;
 15. Izvještaj o radu JU “Zavičajni muzej” Ganića kula za 2011.godinu sa finansijskim izvještajem;
 16. Odluka o formiranju žirija za dodjelu nagrade “30 septembar”;

[nggallery id=55]

You may also like...