Tagged: Konkurs o dodjeli linija u gradskom i prigradskom linijskom prevozu putnika opštine Rožaje po Planu linija