Sredstva namijenjena kićenju grada uplaćena djeci sa smetnjama i teškoćama u razvoju

Rožajska čaršija uoči novogodišnjih praznika neće biti okićena. Novčana sredstva koja se za tu priliku izdvajaju iz opštinskog budžeta biće uplaćena Dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i nevladinoj organizaciji “Olakšajmo život djeci sa posebnim potrebama”.

Predsjednik opštine Rahman Husović kazao je da su praznici prilika za dostizanje većeg nivoa ljudske i društvene solidarnosti. 

“Uvijek trebamo imati na umu da pored nas žive naši sugrađani kojima je potrebna pomoć zajednice. Lokalna samouprava, u skladu sa mogućnostima i ovlašćenjima,pružaće intenzivnu podršku svim ustanovama i udruženjimakoje se bave afirmacijom prava djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom. Od velike važnosti je da organizacije osoba sa invaliditetom budu osnažene kako bi preuzele aktivniju ulogu u društvu i bile inicijatori pozitivnih promjena”, kazao je Husović.

Djeca i omladina sa smetnjama i teškoćama u razvoju zaslužuju kontinuranu brigu zajednice a zadatak svih nas je da unaprijedimo njihov položaj i da svakodnevno doprinosimo njihovoj društvenoj integraciji, poručuje prvi čovjek OpštineRožaje.

Predjsednik Husović je ovim povodom sa saradnicima obišao Dnevni cenar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i NVO „Olakšajmo život djeci sa posebnim potrebama“ i u ime Opštine, uz novogodišnje čestitke,mališanima uručio poklon paketiće.

You may also like...