Razvoj ženskog preduzetništva u opštini Rožaje


Opština Rožaje je počela sa sprovođenjem projekta ,,Razvoj ženskog preduzetništva u opštini Rožaje’’. Projekat je finansiran od strane EU i dio je programa IPA IV Razvoj ljudskih resursa 2012-2013.

          Partneri na projektu su Unija poslodavaca Crne Gore, Fakultet za državne i evropske studije i Asocijacija poslovnih žena Crne Gore.

          Vremenski okvir sprovođenja projekta je 12 mjeseci (27.10.2016 – 27.10.2017.g). Ukupan budžet projekta je 105.890,14 EUR, od čega opština sa partnerima kofinansira 10%, u skladu sa pravilima IPA.

          Opšti cilj projekta: unapređenje kvaliteta života u opštini Rožaje kroz osnaživanje žena u oblasti preduzetništva i promociju kulture cjeloživotnog učenja.

          Specifični ciljevi projekta:

 1. Unaprijeđen nivo zapošljivosti žena iz ruralnih i urbanih djelova opštine Rožaje
 2. Stvaranje podržavajuće sredine za potencijalne i nove žene preduzetnice, kroz osnivanje novog javnog servisa na lokalnom nivou i kreiranje novih biznisa vođenih od strane žena.

           Ciljna grupa su mlade nezaposlene žene i dugoročno nezaposlene žene u opštini Rožaje.

           Glavne aktivnosti:

 • Osposobljavanje nezaposlenih žena za pokretanje sopstvenog biznisa, kroz obuke zasnovane na principima cjeloživotnog učenja. Teme obuka su: interpersonalne vještine i liderstvo, preduzetništvo i ECDL;
 • Osnivanje Kancelarije za promociju ženskog preduzetništva, u lolalnoj upravi;
 • Osnivanje ženskog biznis inkubatora;
 • Pružanje usluga mentorstva za ženska preduzetništva;
 • Studijska posjeta uspješnom biznim inkubatoru;
 • Umrežavanje na nacionalnom i regionalnom nivou.

          Očekivani rezultati projekta su:

 1. Unaprijeđene kvalifikacije i sposobnosti žena, usaglašeno sa zahtjevima i novim trendovima tržišta;
 1. Pripremljen i štampan edukativni materijal za preduzetništvo;
 2. Osnovana Kancelarija za promociju ženskog preduzetništva;
 3. Uspostavljen funkcionalan ženski biznis inkubator;
 4. Pripremljen i ištampan informativni materijal za uspostavljanje i vođenje biznisa u skladu sa relevantnim zakonodavstvom, regulativom i najboljom praksom.

          Projekat je od velikog značaja kako za opštinu Rožaje tako i za sjeverni region Crne Gore, najprije zbog osnivanja Kancelarije za podsticaj ženskog preduzetništva u lokalnoj upravi i osnivanju prvog ženskog biznis inkubatora u širem regionu.

          Tokom proteklog vikenda (3-4 12. 2016.g) održan je prvi modul prvog treninga: Interpersonalne vještine i liderstvo. Polaznice obuke su izrazile posebno zadovoljstvo programom, radom trenera i projektom uopšte.

          U narednom periodu će se nastaviti obuke, osnovati Kancelarija za podsticaj ženskog preduzetništva kao i pokrenuti biznis inkubator za preduzetništva pokrenuta od strane žena.

 

Amela Kalender

You may also like...

Komentariši