Raspisan konkurs za dodjelu nagrade „30. septembar“ za 2018. godinu

Na osnovu člana 8 Odluke o uslovima, načinu i postupku za dodjelu Nagrade   „30.septembar“   Žiri    za    dodjelu   nagrade    „ 30. septembar“,  r a s p i s u j e

O G L A S

za dodjelu nagrade „30. septembar“ za 2018. godinu

 

Nagrada „30. septembar“ kao oblik javnog priznanja opštine Rožaje dodjeljuje se za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu i djelovanju u svim oblastima ljudskog stvaralaštva.

Nagrada se može dodjeljivati i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Rožaje, ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za Opštinu.

Pravo predlaganja za Nagradu imaju privredna društva, javne službe, političke partije, nevladine organizacije, sportske i druge organizacije, grupe građana i pojedinci.

Predlozi moraju biti dostavljeni u pisanoj formi, sa naznakom za koje se djelo i ostvarene rezultate kandidat predlaže za dodjelu Nagrade, sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata.

Predlozi se dostavljaju Službi Skupštine sa naznakom za Žiri za dodjelu nagrade „30. septembar“ za 2018.godinu od 31. avgusta do 20. septembra 2018.godine.

 

 

ŽIRI ZA DODJELU NAGRADE  „30. SEPTEMBAR“  ROŽAJE

P r e d s j e d n i k,

Mr Ervin Ibrahimović, s. r.

 

Takođe pročitati i...

Komentariši