PREDSJEDNIK OPŠTINE OBILAZIO MJESNE ZAJEDNICE

Predsjednik opštine gospodin Ejup Nurković sa saradnicima, posjetio je nekoliko naselja u četiri mjesne zajednice te tom prilikom razgovaro sa mještanima.

                Obišao je trasu puta u naselju Halilovići, gdje će se u toku tekuće građevinske sezone očekuje nastavak radova na ovoj dionici i gdje će se pristupiti tamponiranju i asfaltiranju pomenute dionice.

Mještani ove mjesne zajednice su pohvalili napore lokalne uprave te kazali da izgradnjom ovog puta očekuju bolju vezu i komunikaciju sa gradom što do za sada dosta otežano.

U mjesnoj zajednici Bukovca, obišao je farmu muznih karava mljekare „Ami-prom“ koja spada u jednu od najsavremenijih na području opštine Rožaje. Također, obišao je i objekat u kojem se planira otvaranje savremene mljekare, čijim će se aktiviranjem otvoriti nova radna mjesta, kako direktna, tako i indirektna na taj način što će se poboljšati otkup sirovoga mlijeka.

Predsjednik je dalje obišao MZ Dacići, putni pravac od magistrale do groblja, koji je u jako lošem stanju i ne može se koristiti za saobraćaj motornih vozila. Tom prilikom, mještanima je obećano da će lokalna uprava pokušati da iznađe rješenje da se ovaj putni pravac ukupne dužine 800 metara, sanira zajedničkim sredstvima.

Na području MZ Lovnica, obišao je selo Honsiće u kojem se trenutno radi na bušenju i izgradni ukupno šest bunara dubine od 60 do 150 metara. Na taj način riješiće se nesmetano vodosnabdijevanje posebno u ljetnim mjesecima.

Predsjednik opštine gospodin Ejup Nurković kaže, da je lokalna uprava u proteklom periodu učinila mnogo po pitanju poboljšanja infrstrukture na području opštine Rožaje i da će se ta dinamika i dalje nastaviti u skladu sa mogućnostima, sve u cilju stvaranja boljih uslova za život građana. Ta dinamika u pojedinim periodima može biti spora ali je nezaustavljiva, jer svako naselje i njegovi mještani imaju podjednako pravo da imaju dobru infrastrukturu na čemu uporno radimo, završava predsjednik.

 

Takođe pročitati i...

Komentariši