Javni poziv za sporazumni prestanak radnog odnosa

Na osnovu člana 7 Odluke o utvrđivanju visine otpremnine lokalnih službenika i namještenika zaposlenih u organima lokalne uprave i javnim ustanovama čiji je osnivač opština broj 4383 od 03.11.2015.godine i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju visine otpremnine lokalnih službenika i namještenika zaposlenih u organima lokalne uprave i javnim ustanovama čiji je osnivač Opština broj 4442 od 06.11.2015. godine, Predsjednik opštine Rožaje upućuje:

IV JAVNI POZIV

Za sporazumni prestanak radnog odnosa

1.Pozivaju se zainteresovani službenici i namještenici zaposleni u organima lokalne uprave da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva dostave starješine organa i službi zahtjev za sporazumni raskid radnog odnosa.

2.Zaposlenom kome prestane radni odnos po osnovu sporazumnog raskidanja radnog odnosa pripada visina otpremnine u iznosu do 10,000 eura ili 12 bruto zarada ostvarene u zadnjem mjesecu u koliko je povoljnije za njega.

3.Službeniku odnosno namješteniku koji zaključi sporazum o prestanku radnog odnosa shodno tački 2 ovog poziva radni odnos će mu prestati danom isplate otpremnine.

4.Starješine organa i službi odlučivaće pojedinačno po svakom zahtjevu u roku od 7 dana od podnošenja zahtjeva.

5.Zaposlenom kome prestane radni odnos po osnovu tačke 2 ovog poziva ne može zasnovati radni odnos u organima lokalne uprave i javnim službama čiji je osnivač Opština u periodu od 5 godina od dana isplate otpremnine.

Ovaj javni poziv biće istaknut na oglasnoj tabli opštine Rožaje i objavljen na zvaničnom sajtu opštine Rožaje.

Javni poziv možete preuzeti  OVDJE

You may also like...

Komentariši