Podnijet zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Shodno čl.12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ( SL. RCG br.80/05 ) nadležni organ opštine Rožaje:

  • Obavještava zainteresovane organe, organizacije i ostalu zainteresovanu javnost da je podnijet zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, za projekat “Izgradnje kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Rožaje”.
  • Uvid se može izvršiti u prostorijama Sekretrijata za planiranje,uređenje prostora i zaštitu životne sredine ( kancelarija br.11 ) svakim radnim danom od 10h do 14h počev 24.04.2019.godine.
  • Zainteresovani organi i organizacije mogu, u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema, odnosno objavljivanja obavještenja, dostaviti mišljenje, primjedbe ovom Sekretarijatu, kao nadležnom organu.

You may also like...