Podnijet zahtjev o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Sekretarijat za uređenje porostora i zaštitu životne sredine obavještava zainteresove organe, organizacije i ostalu zainteresovu javnost da je podnijet zahtjev o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, za projekat “rashladna komora, mašina za pranje gajbica i regali za komore”, investitor: “INTERFOOD 35” d.o.o. Rožaje. 

Uvid se može izvršiti u prostorijama Sekretarijata za planiranje, uređenje i zaštitu životne sredine (kancelarija broj 6)  svakim radnim danom od 10h do 16h, počev od 15.10.2019.godine.

Zainteresovani organi i organizacije mogu, u roku od sedam dana od dana prijama, odnosno objavljivanja obavještenje, dostaviti misšljenje, primjedbe ovom Sekretarijatu, kao nadležnom organu.

You may also like...