PLAN I PROGRAM JAVNE RASPRAVE ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE ROŽAJE ZA 2018. GODINU

Na osnovu člana 110. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl. list RCG”, br. 42/2003 i 44/2003, 28/2004, 75/2005, 13/2006 i “Sl. list CG”, br. 5/2008, 51/2008, 88/2009, 3/2010, 74/2010, 38/2012, 10/2014, 1/2015, 78/2015, 3/2016 i 30/2017) člana 2. i 8. Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (“Sl. list CG – Opštinski propisi”, br. 12/2016) Sekretarijat za finansije opštine Rožaje, organizuje

PLAN I PROGRAM JAVNE RASPRAVE ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE ROŽAJE ZA 2018. GODINU

Povodom Nacrta Odluke o budžetu opštine Rožaje za 2018. godinu, radi informisanja najšire stručne javnosti Nacrt Odluke urađen je u dovoljnom broju primjeraka za sve zainteresovane subjekte.

Javna rasprava će se održati dana 08.12.2017. godine (petak) sa početkom u 14h u maloj sali Centra za kulturu (biblioteka).

Javnu raspravu će sprovesti Sekretarijat za finansije opštine Rožaje.

Primjedbe, prijedloge, sugestije dostavljaju se na adresu: Sekretarijat za finansije opštine Rožaje. Kontakt telefon 051-271-186.

Primjerak Nacrta Odluke o budžetu opštine Rožaje za 2018. godinu, građani i svi zainteresovani subjekti mogu preuzeti u prostorijama Sekretarijata za finansije, kancelarija broj 14, u periodu od 11 do 15h svakog radnog dana.

 

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE OPŠTINE ROŽAJE

Rožaje, 23.11.2017. godine

 

Nacrt Odluke o budžetu opštine Rožaje za 2018. godinu, možete preuzeti  OVDJE

You may also like...

Komentariši