Odluke sa pete redovne sjednice skupštine

Odluka o određivanju lokacije za izgradnju postrojenja za snabdijevanje energijom toplane 1.doc

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Industrijska zona Zeleni 1.doc

Odluka o donošenju LSL Rasadnik 1.doc

Odluka o davanju na upravljanje i korišćenje vodovoda Carine 1.doc

Nalog za 4. redovnu sjednicu.doc

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije 1.doc

Odluka o obrazovanju Službe za skupštinske poslove 1.doc

Odluka o imjenama i- dopunama-Odluke-o-zaradama-lokalnih-službenika-i-namještenika-u-opštini-Rožaje-1.doc

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih funkcionera u opštini  Rožaje.doc

Rješenja-.doc

Takođe pročitati i...

Komentariši