OBAVJEŠTENJE

Poštovani sugrađani,

Obavještavamo Vas da je došlo do kvara na elektronici koja reguliše proizvodnju hlora, hlorinatorskom postrojenju rezervoara “Vukoser”, te da se do sanacije kvara, voda za piće ne može tretirati hlorom. Do kvara je najvjerovatnije došlo usljed pada napona na elektroinstalacijama.

Iako je zadnjim ispitivanjem kvaliteta sirove vode, od strane Instituta za javno zdravlje Crne Gore, ustanovljeno da je voda kvalitetna za piće, obaveza je da u ovakvim situacijama DOO “Vodovod i kanalizacija” Rožaje preduzme mjere opreza i obavijesti korisnike usluge vodosnabdijevanja sledeće:

  • Da se voda ne koristi za piće bez prethodnog prokuvavanja,

  • Da je DOO “Vodovod i kanalizacija” Rožaje već preduzelo mjere na sanaciji kvara na našin što je obavijestilo izvođača radova i dobavljača opreme hlorinatorskog postrojenja i da je dobilo potvrdu o hitnom dolasku.

  • Ova mjera će biti na snazi sve do uspostavljanja normalnog tretmana vode hlorom, o čemu će biti obaviješteni korisnici i nadležne institucije, kao i javni mediji.

 

S poštovanjem,

 

Direktor DOO ViK

Safet Redžović

Takođe pročitati i...

Komentariši