Obavještenje

Shodno  čl.12  Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ( SL. RCG  br.80/05 ) nadležni organ opštine Rožaje:

–          Obavještava zainteresovane organe, organizacije i ostalu zainteresovanu javnost da je podnijet zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, sa pratećom dokumentacijom nosioca projekta Hajradin Matović, za uslužnu djelatnost autoperionice “Mato”, na katastarskoj parceli 419/1 KO Ibarac I, evidentirane u List nepokretnosti LN 440 – Prepis.

–          Uvid se može izvršiti u prostorijama Sekretrijata za planiranje,uređenje prostora i zaštitu životne sredine ( kancelarija br.11 ) svakim radnim danom od 10h do 14h počev 08.03.2019.godine.

–          Zainteresovani organi i organizacije mogu,  u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema, odnosno objavljivanja obavještenja, dostaviti mišljenje, primjedbe ovom Sekretarijatu, kao nadležnom organu.

Takođe pročitati i...

Komentariši