Nacrt Statuta opštine i Poslovnika o radu Skupštine opštine Rožaje

Nacrt

Na osnovu člana 38 stav 1 tačka 1 Zakona o lokalnoj samoupravi ( “Službeni list Crne Gore” broj 2/18) i člana 42 tačka 1 Statuta opštine rožaje ( “Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, broj 9/11 i 31/16), Skupština opštine Rožaje, na sjednici održanoj dana _______ 2018.godine, donijela je

STATUT

OPŠTINE ROŽAJE

Nacrt Statuta opštine Rožaje 2018.

 

NACRT

Na osnovu člana 38 stav 1 tačka 26 Zakona o lokalnoj samoupravi ( “Službeni list Crne Gore” broj 2/18) i člana 42 tačka 23 Statuta opštine rožaje ( “Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, broj 9/11 i 31/16), Skupština opštine Rožaje, na sjednici održanoj dana _______ 2018.godine, donijela je

 

POSLOVNIK O RADU

SKUPŠTINE OPŠTINE ROŽAJE

Nacrt poslovnika o radu Skupštine opštine Rožaje 2018.

Takođe pročitati i...

Komentariši