Konkurs za učešće na VII Igrama frankofonije, Nica 6-15. septembra 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

U skladu sa statusom zemlje posmatrača, Crna Gora je od strane Međunarodne organizacije za Frankofoniju (MOF) pozvana da učestvuje na VII Igrama frankofonije, koje će biti održane u Nici (Francuska) od 6-15. septembra 2013. godine.

Na osnovu propozicija koje je odredio Međunarodni komitet Igara frankofonije (CIJF) u saradnji sa Direkcijom za francuski jezik, kulturnu i jezičku različitost – CIJF, Ministarstvo kulture Crne Gore poziva zainteresovane umjetnike da se prijave na konkurs za učešće na VII Igrama frankofonije, koje će naredne godine okupiti 3000 mladih sportista, umjetnika i kreatora iz 75 država članica ili posmatrača Međunarodne organizacije frankofonije.

Prijave se odnose na dvije discipline: slikarstvo i fotografiju, koje su podijeljene u dva segmenta: izložba (djela namjenski napravljeno za Igre biće dio kolektivne izložbe u Nici) i radionica (djela nastala u okviru radionice, tokom Igara).

Konkurs je namijenjen autorima koji su državljani Crne Gore, ne mlađi od 18, niti stariji od 35 godina, ukoliko su državljanstvo stekli najmanje 6 mjeseci prije početka Igara.

Pred-selekciju kandidata vrši Nacionalna komisija Crne Gore. Saglasnost na pred-selekciju, koju vrši Nacionalna komisija Crne Gore, daju predstavnici Međunarodnim komitetom Igara frankofonije (CIJF) i Direkcije za francuski jezik, kulturnu i jezičku različitost.

Konačnu odluku o dobitnicima nagrada na Igrama frankofonije vrši komisija sačinjena od 5 članova različitih nacionalnosti, iz miljea vizuelnih umjetnosti, a kriterijumi izbora se odnose na sve elemente rada, s akcentom na kreativnost, kompoziciju, koherentnost izraza i tehničko majstorstvo umjetnika.

Nacionalni komitet Igara frankofonije (CNJF) će obezbijediti osiguranje za radove od trenutka dolaska na mjesto održavanja Igara do odlaska, Ministarstvo kulture pokriti troškove transporta i osiguranja rada u toku transporta.
Organizator (Međunarodna organizacija za frankofoniju) pokriva troškove smještaja i ishrane učesnika, dok će Ministarstvo kulture obezbijediti troškove puta i osiguranja za crnogorske predstavnike.

Konkurs za obje takmičarske discipline otvoren je 30 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva kulture. (25.05.2012.)

Konkursnu dokumentaciju sa potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti, na adresu:

Ministarstvo kulture
Njegoševa bb Cetinje
Sa naznakom: Za konkurs (slikarstvo ili fotografija) – Igre frankofonije 2013. godine

Više informacija na e-mail: aleksandra.boskovic@mku.gov.me, boris.abramovic@mku.gov.me, ilija.subotic@mku.gov.me ili putem telefona: 041 232 583.

Rezultati konkursa biće javno objavljeni.

Specifična pravila za takmičarsku disciplinu slikarstvo:

Izložba

Umjetnik konkuriše jednim radom, namjenski napravljenim za Igre, koje mora biti novije produkcije (manje od dvije godine), pod uslovom da već nije predstavljeno u okviru ranijeg međunarodnog takmičenja.

Uslovi učešća:
* Uz prijavni formular umjetnik prilaže CV i Portfolio od 5 foto-reprodukcija svojih prethodnih radova, sa kojima se ne prijavljuje, a oslobođena su prava na nekomercijalnu upotrebu;
* Maksimalni format djela: 2 x 2 m;
*Maksimalna težina: 25kg;
* Rad mora biti dopremljen na mjesto održavanja Igara 2 mjeseca prije otvaranja (6. jul 2013. godine), sa perforacijama (spreman za kačenje). Na pozadini rada treba navesti: ime i prezime (ili pseudonim) umjetnika i naziv rada, sa uputstvom za postavljenje.
Nagrada: Djela će biti nagrađena zlatnom, srebrnom i bronzanom medaljom.

Prijavni formular možete preuzeti ovdje .

Radionica

Drugi rad će biti kreiran u toku radionice na zadatu temu. Drugi dio radionice biće posvećen susretima, animaciji i/ili kolektivnom stvaranju.

Specifična pravila za takmičarsku disciplinu fotografija:

Na izložbi će biti predstavljene analogne i digitalne fotografije, a na radionicama će se tretirati isključivo digitalne fotografije. Umjetnik – fotograf je obavezan da predstavi originalan rad.

Izložba:

Umjetnik predlaže četiri djela namjenski napravljena za Igre, koja nijesu predstavljena na ranijim međunarodnim takmičenjima ili korišćena u komercijalne, industrijske ili medijske svrhe.

Uslovi učešća :
• Za potrebe izložbe je dozvoljeno korišćenje digitalne i analogne fotografije, kao i korišćenje multimedijalnih sredstava izražavanja;
• Za potrebe radionice, mogu se koristiti samo digitalne fotografije; Dozvoljeno je korišćenje multimedijalnih sredstava izražavanja;
• Četiri (4) crno-bijele forografije i/ili u boji, oslobođene od prava na nekomercijalnu upotrebu (digitalne ili analogne);
• Fotografije moraju biti maksimalnog formata 80×80 i minimalnog 50x50cm;
• Četiri rada moraju biti dostavljena na mjesto održavanja Igara 2 mjeseca prije otvaranja (6. jul 2013.). Radovi treba da budu zalijepljeni na tvrdu površinu, spremni za kačenje. Format svakog postavljenog djela ne smije preći dimenzije 1x1m;
• Uz prijavni formular se prilažu CV i ukoričen Portfolio, upotpunjen sa 5 najznačajnijih djela koja odražavaju umjetnikovu ličnost, sa kojima se ne prijavljuje na takmičenje, u oblastima po svom izboru, formata 18 x 24 cm, crno-bijela ili u boji bez pozadine, oslobođena prava na nekomercijalnu upotrebu.
Nagrada: Djela će biti nagrađena zlatnom, srebrnom i bronzanom medaljom.

Prijavni formular možete preuzeti ovdje

Radionica

Drugi rad će biti kreiran u toku radionice na zadatu temu (isključivo digitalne fotografije, uz upotrebu sopstvenih digitalnih aparata).
Digitalni fajlovi (visoka definicija na CD-u ili DVD-u), kao i digitalna štampa će biti obezbijeđeni od strane CNJF. Posebni zahtjevi će biti naknadno razmotreni od strane Direkcije CIJF i CNJF.

 

Takođe pročitati i...

Komentariši