Konkurs o dodjeli linija u gradskom i prigradskom linijskom prevozu putnika opštine Rožaje po Planu linija

Na osnovu člana 6, 7 i 8 Odluke o javnom prevozu u gradskom i prigradskom  linijskom saobrćaju („Sl.list RCG“ – opštinski propis br. 3/07),  Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne opštine Rožaje, r a s p i s u j e

 

K O N K U R S

o dodjeli linija u gradskom i prigradskom linijskom prevozu putnika opštine Rožaje po Planu linija

I Utvrđeni linijski pravci za 2017. godinu su:

 1. Rožaje – Kalače sa stajalištima: Autobuska stanica – Jugopetrol pumpa – Dimiškin most, Dedeiće, Baza, Skarepača i Kalače.
 1. Rožaje – Lovnica – Ćosovica sa stajalištima: Autobuska stanica –stočna pijaca –  Hurije, raskrsnica za Klanac–  Donja Lovnica (Osnovna škola)
 1. Rožaje-Bašča sa stajalištima Autobuska stanica – Zeleni– Grahovača raskrsnica– Lučice – Bašča.
 1. Rožaje – Biševo – Razdolje sa stajalištima Autobuska stanica-Zeleni – Grahovo– Bijela Crkva– Sinanovića luke–Razdolje.
 1. Rožaje – Bać sa stajalištima. Autobuska stanica – Zeleni hajrati– Njeguš– Besnik–Bać – raskrsnica za Jablanicu – Dračenovac.
 1. Rožaje – Seošnica sa stajalištima Autobuska stanica – Suho Polje– Ledine (kuća N.Haljema) –  brdo (kuća K.Ramiza) – Škola.
 1. Rožaje – Plunci – Balotiće sa stajalištima. Autobuska stanica – Hajrati –Plunci- Škola – potok (Dautovići)

II Pravo učešća na Konkursu imaju privredna društva ili preduzetnici koju su registrovani za obavljanje ove djelatnosti.

III Učesnici konkursa su dužni da uz konkursnu prijavu dostave sljedeće:

 • dokaz o upisu u Poresku upravu -Centralni registar privrednih subjekata
 • dokaz o dovoljnom broju autobusa, predviđenih za pojedinu liniju na koju konkurišu (ovjerene fotokopija važećih saobraćajnih dozvola)
 • licencu
 • dokaz da ima obezbijeđen garažno – servisni prostor, uređaja, opremu i odgovarajuće stručnjake, saobraćajne i mašinske struke za održavanje vozila, kao i za obavljanje svakodnevnih preventivnih tehničkih pregleda odnosno za obavljanje tih poslova putem ugovora povjereni ovlašćenom licu, koje je dužno potvrditi tehničku ispravnost na punom nalogu vozila i voditi evidenciju o ovim pregledima,
 • ima u vlasništvu ili zakupu odgovarajući prostor za parkiranje svih vozila kojima obavlja prevoz
 • cijenu prevoza za svaku liniju za koju konkurišu
 • planirani red vožnje za svaku liniju za koju konkurišu

IV Ako dva ili više prevoznika konkurišu za istu liniju i ispunjavaju uslove iz Konkursa, najpovoljnijom ponudom smatraće se ponuda vrednovana na osnovu sljedećih kriterijuma:

 • noviji i konforniji autobusi – do 30%
 • niža cijena prevoza sa dužim periodom važenja – do 30%
 • niža cijena prevoza za pojedine kategorije putnika (đaci, studenti, penzioneri, invalidi i dr.) – do 20%
 • veći broj polazaka na liniji – do 15%
 • i druge pogodnosti – do 5%

V Ponude sa potrebnim dokazima se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom „Prijava na Konkurs“, na adresu: Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine opštine Rožaje, ul. M.Tita br. 21 Rožaje.

VI Otvaranje ponuda obaviće se trećeg (3) radnog dana od dana zaključenja Konkursa u prostorijama Sekretarijata za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine opštine Rožaje.

VII Komisija za sprovođenje Konkursa za dodjelu linija će u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda razmatrati prispjele ponude, sačiniti izvještaj i predložiti najpovoljnijeg ponuđača za svaku liniju, dok će rješenje o dodjeli linije donijeti nadležni organ.

Bliže informacije učesnici Konkursa mogu dobiti u prostorijama Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine opštine Rožaje,ili na tel. br. 051-271-201.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

              

Br.757

Rožaje, 12.12.2016. godine

 

Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine

Sekretar

Ešef Husić, dipl.ing.maš.

You may also like...

Komentariši