Javni oglas za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019. godinu

Na osnovu Uredbe o dodjeli sredstava za podsticanje direktnih investicija i unapređenje konkurentnosti privrede („Službeni list Crne Gore“, broj 19/2019)

MINISTARSTVO EKONOMIJE

JAVNI OGLAS

objavljuje

za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019. godinu

Programom za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019. godinu je predviđeno sprovođenje šest programskih linija finansijske podrške, dvije programske linije nefinansijske podrške, kao i dvije programske linije, koje će se uporedo promovisati i sprovoditi.

  1. Ministarstvo ekonomije poziva domaća i strana privredna društva, postojeće i potencijalne preduzetnike, zanatlije i klastere da podnesu prijavu za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede, odnosno za programske linije.
  2. Ukupan budžet opredijeljen za realizaciju Programa za unapređenje konkurentnosti privrede je 1,640 mil €, dok su pojedinačni iznosi, kao i način i dinamika dodjele podrške definisani pojedinačnim programskim linijama.
  3. Svaka Programska linija jasno definiše potrebnu dokumentaciju, opštu i specifičnu, koju je neophodno priložiti. Popunjeni prijavni formular ili zahtjevi, sa pratećom dokumentacijom predaju se na arhivu Ministarstva ekonomije ili preporučenom poštom na adresu: „Ministarstvo ekonomije, Rimski trg 46, 81000 Podgorica“. Na koverat je potrebno ispisati puni naziv i adresu podnosioca prijave, naziv Programske linije u okviru koje se aplicira, a u slučaju dostave poštom mora se nalaziti i vidljivi datum i vrijeme predaje pošiljke u poslovnici Pošte.

Dokumentacija podnijeta po Javnom pozivu se ne vraća.

Proceduru prijave, neophodnu dokumentaciju, ocjenjivanje prijava i sve ostale relevantne informacije za svaku programsku liniju, Ministarstvo objavljuje na web stranici: www.mek.gov.me.

PROGRAMSKA LINIJA ZA PRUŽANJE MENTORING USLUGA

KO?
Pravo učešća imaju mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnici koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga.
ŠTA?
Proces mentoringa se odvija po uspostavljenoj mentoring šemi, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA), po kojoj mentor sa osnivačem i /ili odgovornim licem privrednog subjekta provodi određeni broj sati, 25 za novoosnovana preduzeća i 50 za postojeća, i to u prostorijama korisnika (ne manje od 70% od ukupnog broja predviđenih sati). Osnivač i/ili odgovorno lice privrednog subjekta i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, analiziraju trenutnu situaciju, dijagnostifikuju razloge trenutnih problema ili smetnji za dalji razvoj, sagledavaju potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan razvoja.
KOLIKO?
Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za pružanje mentoring usluga iznosi35.000,00€.
Mentoring usluga je besplatna za krajnje korisnike – mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike.
KAD?
Javni poziv je otvoren do 17. maja 2019. godine.
Sve informacije kao i stručna pomoć mogu se dobiti u prostorijama Ministarstva ekonomije, Rimski trg 46, radnim danima u periodu od 10-13h, i putem e-maila andjela.gajevic@mek.gov.me i sanja.varajic@mek.gov.me, kao i na broj telefona +382 20 482 179

Takođe pročitati i...

Komentariši