JAVNA RASRAVA O NACRTU ODLUKE BUDŽETA ZA 2013. GODINU

Danas je održana Javna rasprava o predlogu Odluke o Budžetu opštine Rožaje za 2013. godinu. Istoj su pored predsjednika sa saradnicima prisustvovali i građani opštine Rožaje koji su aktivno uzeli učešća u raspravi po ovoj temi dajući i sugerišući veoma konstruktivne predloge.

Budžet je planiran na iznos od 4. 660. 000,00 €, od čega je planirano za njegov tekući dio da se potroši 3. 369. 904,08 € dok je u kapitalnom dijelu Budžeta planirano da se potroši 1. 290. 095, 92 €. Što je oko 28 ℅ sredstava namijenjenih za komunalnu infrastrukturu u odnosu na planirani Budžet.

Stručne službe će analizirati predloge građana koji su se čuli na javnoj raspravi, i izučiti mogućnost i opravdanost istih da se nađu u konačnom tekstu Budžeta koji će biti upućen SO-e na usvajanje.

Posebno ćemo voditi računa o predlozima koji su se čuli a vezani su za povećanje sredstva za obrazovanje, socijalna davanja i sport, smatramo iste opravdanim ali u ovom trenutku se suočavamo sa ozbiljnim ograničenjima imajući u vidu visinu i strukturu prihoda koji su osnov za punjenje Budžeta. Analizirat ćemo i zahtjev Komunalnog preduzeća o povećanju sredstava neophodnih za održavanje javnih površina u zimskom i ljetnjem periodu, s obzirom da se povećao broj istih.

[nggallery id=92]

You may also like...

Komentariši