IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA ŽALBE za period od 23.10.2014 do 31.12.2014.godine

Izvještaj je pripremljen u skladu sa članom 146.  Zakona o državnim službenicima i namještenicima (“Službeni list CG“, br. 39/11, 04.08.2010. do 21.10.2011. 66/12 do 31.12.2012. 34/14 od 08.08.2014 .god), kojim je utvrđeno da je Komisija dužna da jednom godišnje podnosi Predsjedniku Opštine Rožaje izvještaj o radu.

Koncepcijski i sadržajno struktura izvještaja određena je na način da prikaže rad i postupanje Komisije u periodu 23.10.-31.12.2014. godine, stanje u izvršavanju zakona i drugih propisa iz okvira nadležnosti Komisije, iskustva u radu Komisije u oblasti zaštite prava lokalnih službenika i namještenika u dijelu riješavanja po žalbi protiv odluke o pravima i obavezama iz rada i po osnovu rada lokalnih službenika i namještenika i da ukaže na moguće dalje pravne unaprjeđenja i razvoja ove oblasti.

Detaljan izvještaj možete vidjeti klikom na: IZVEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA ŽALBU

Takođe pročitati i...

Komentariši