Izvještaj o radu JP “Vodovod i kanalizacije”

Ovdje možete pogledati Izvještaj o radu JP “Vodovod i kanalizacije”,  za period  01. januar 2012. godine – 31. decembar 2012. godine, usvojen na  XVIII (osamnaestoj) redovnoj sjednici  održanoj  16. 05. 2013.godine.

(Izvještaj o radu JP ViK)

You may also like...

Komentariši