IZBORI U MJESNIM ZAJEDNICAMA

S A O P Š T E NJ E

Na osnovu odluke Predsjednika opštine Rožaja, gospodina Ejupa Nurkovića, o raspisanim izborima u mjesnim zajednicama, Sekretarijat za opštu upravu opštine Rožaje, obavještava građane , da će se od 27.08. do 30.09.2014.godine, održati izbori u svim mjesnim zajednicama za izbor članova Savjeta mjesnih zajednica kao i predsjednike tih Savjeta.

Opština Rožaje se sastoji od 25 mjesnih zajednica: Desna obala ibra, Desna obala Ibra I, Koljeno, Kalače, Bać, Biševo, Bašča, Ibarac, Bukovica, D.Lovnica, Sređani, Seošnica, Radetina, Daciće, Paučina, Balotiće, Besnik, Grižica, G.Lovnica, Plunce, Ćosovica, Lučice, Klanac i Grahovo.

Mjesne zajednice su zajednice građana prema mjestu prebivališta na odeđenom području, organizovane radi zadovoljavanja određenih potreba i interesa građana na tom području, kao dio jedinstvenog sistema Lokalne samouprave.

Mjesne zajednice su osnivane za područje grada i seoska područja.

Gradske mjesne zajednice osnivane su za određeno područje grada, (stambeni blok ili više povezanih stambenih blokova, gradskih naselja ili više povezanih gradskih naselja) koje predstavljaju prostornu urbanistučku i komunalnu cjelinu u kojima su građani u svakodnevnom životu i radu povezani zajedničkim interesima i potrebama.

Seoske mjesne zajednice osnivane su za jedno ili više naselja-sela, koja su međusobno teritorijalno povezana i u kojima građani u svakodnevnom životu ostvaruju zajedničke interese i potrebe.

O izboru Savjeta mjesne zajednice, odlučuje zbor građana mjesne zajednice, u skladu sa Statutom opštine Rožaje i odlukom o mjesnim zajednicama. U postupku predlaganja članova u Savjet mjesne zajednice, vodiće se računa o zastupljenosti svih naselja sa područja koja obuhvata mjesna zajednica.

Izbori će se sprovesti po prvi put u slobodnoj demokratskoj atmosveri, bez uticaja političkih subjekata, gdje će građani biti u prilici da slobodno iskažu svoju volju.

Pozivamo sve građene mjesnih zajednica da masovno izađu na izbore i daju svoj glas najboljim kandidtima, koji će raditi u interesu građana mjesne zajednice.

hajrudin ledinic

Hajrudin Ledinić

 

U četvrtak 28.08.2014. godine, održan je prvi zbor građana mjesne zajednice Radetine, gdje su javnim glasnjem izabran mjesni Savjet od 7 članova. Novoizabrani mjesni Savjet je istog dana održao sjednicu Savjeta, na kojoj su birali predsjednika savjeta, gde je jednaglasno izabran Ledinić Hajrudin.

Hajrudin je ugledni građanin i uspješni preduzetnik.

 

 

 

 

VD SEKRETAR

Hamdo Šutković

 

You may also like...

Komentariši