Husović – Camić: Uskladiti djelovanje društvenih subjekata i pojedinaca u borbi protiv korona virusa

Predsjednik Opštine Rahman Husović susreo se sa predsjednikom Osnovnog suda u Rožajama Zahitom Camićem kako bi razgovarali o aktuelnoj situaciji koja je povezana sa dolaskom korona virusa u Crnu Goru te razmijenili mišljenja o stepenu opšteg rizika i nivou implementacije privremenih mjerana lokalnom nivou.

Oni su u razgovoru ocijenili da je važno usladiti djelovanja svih društvenih subjekata i pojedinaca kako bi se adekvatnom prevencijom stvorio štit protiv ove zaraze koja je uzdrmala svijet.

Sa sastanka je građanima poručeno da da se u potpunosti pridržavaju preporuka Nacionalnog koordinacionog tijela zazarazne bolesti i naredbi Ministarstva zdravlja koje se odnose naprimjenu mjera za sprječavanje širenja zaraze.

Takođe je rečeno da će nadležni procesuirati i preduzimati zakonom predviđene sankcije prema svim fizičkim i pravnimlicima koja ne budu postupala u skladu sa važećim naredbama koje se odnose na prevenciju širenja infekcije izazvane koronavirusom.

You may also like...