Category: Budžet

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE ROŽAJE ZA 2014.GODINU

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE ROŽAJE ZA 2014.GODINU

Na osnovu čl. 8 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ( Sl. list CG br. 20/14 ) i čl. 45 Zakona o finansiranju lokalne samouprave...