Akciji čišćenja snijega u Rožajama, odazvao se veliki broj građana

Juče je u organizaciji lokalne samouprave Rožaje pokrenuta akcija čišćenja snijega ispred objekata od važnosti za građane. Akciju je predvodio predsjednik opštine, Ejup Nurković sa potpredsjednicima (Idriz Nurković i Mirsad Azemović), a pridružili su se funkcioneri lokalne uprave, upošljeni u lokalnoj upravi, NVO, Forum mladih BS i savjesni građani.

Uprkos velikim padavinama, građani su u mogućnosti da se bezbijedno kreću, a učenici da idu na nastavu po predviđenim terminima.

Zahvaljujući dobrom odazivu, ovom akcijom su očišćena školska dvorišta, ulaz ispred Doma zdravlja, zgrade Suda, Zavoda za zapošljavanje, Opštine Rožaje, ulazi ispred džamija, crkve, gradski trg, trotoari i stepeništa. Snijeg je očišćen i ispred kuća u kojim žive nemoćni i stari. Od građana se zahtijeva da očiste snijeg ispred svojih domova i poslovnih objekata, u suprotnom će biti kažnjeni.

Rukovodstvo Opštine Rožaje se zahvaljuje svima koji su se odazvali akciji čišćenja snijega i doprinijeli sigurnosti kretanja naših građana.

You may also like...

Komentariši