XIV REDOVNA SJEDNICA SO-E

Na 14. redovnoj sjednici lokalnog parlamenta, koja je održana danas, usvojen je rebalans Budžeta za 2012. godinu. Na osnovu izmjena i dopuna u lokalnu kasu će se sliti oko 230. 000 eura manje od planiranog. Na smanjeni priliv u opštinski budžet je uticala loša i nestabilna ekonomska situacija, a u velikoj mjeri i slaba naplata od koncesija koja se nije odvijala u skaldu sa planom. Manjak u kasi će biti nadomješten sa oko 220 hiljada eura iz Evropskih fondova, tako da će stvarni manjak iznositi oko 10. 000 eura. Tako da će Rožaje biti jedna od rijetkih crnogorskih opština koja neće imati deficit u Budžetu koji je projektovan na oko 4,3 miliona eura.

Odluku o rebalansu su podržali odbornici DPS-a, a protiv nje je glasala opozicija u lokalnom parlamentu. Predstavnici SDP-a i BS su prigovorili što je Budžet, prema njihovom mišljenju, mali, kao i da se pare troše netransparentno.

Predsjednik Opštine Nusret Kalač se složio da je Budžet mali, ali da je jedino kao takav, u vremenu ekonomske krize, realan. On je istakao da se lokalna uprava prema parama iz Opštinske kase odnosi domaćinski i racionalno na šta ukazuju neosporne činjenice da je Rožaje finansijski veoma stabilna Opština.

Kalač je podsjetio da lokalne uprave nijesu zadužene za pravljenje fabrika i preduzeća već da stvaraju što povoljnije uslove za preduzetništvo. U tom dijelu rožajska je jedina Opština u Crnoj Gori koja je za 70 odsto umanjila naknade za projekte iz oblasti turizma i poljoprivrede.

Lokalni političari su usvojili plan izgradnje privremenih objekata za 2013. godinu, kao i godišnji izvještaj o stanju uređenja prostora za ovu i jednogodišnji program uređenja prostora za predstojeću godinu.

Rožajski odbornici su prihvatili razrješenje člana Odbora za izbor i imenovanje, i predsjednika Odbora za Statut i propise. Oba mjesta je pokrivao Hamid Kujević koji je imenovan za člana UO Agencije za nadzor osiguranja. Za novog člana Odbora za izbor i imenovanje postavljen je Mehmed Husović. Na mjesto predsjednika Odbora za Statut i propise izabran je Bešir Kajević, a za člana Ago Agović.

Lokalni parlament je konstatovao da je odbornik Almer Kalač (BS) podnio ostavku na to mjesto zbog odlaska na novu funkciju. Na sledećoj sjednici SO-e će biti verifikovan mandat odborniku koji će doći na Kalačevo mjesto.

Ovdje možete preuzeti  REBALANS 2012.sajt
Ovdje možete preuzeti  (Godišnji izvještaj o stanju uređenja prostora 2012 finiish)
O
vdje možete preuzeti  Jednogodisnji_program_planiranja_za_2013
Ovdje možete preuzeti  plan privr objekata 2013
Ovdje možete preuzeti  privremeni objekti 1-Model
Ovdje možete preuzeti  privremeni objekti 2-Model
Ovdje možete preuzeti  privremeni objekti 3-Model
Ovdje možete preuzeti  privremeni objekti 4-Model
Ovdje možete preuzeti  privremeni objekti 5-Model
Ovdje možete preuzeti  privremeni objekti 6-Model
Ovdje možete preuzeti  privremeni objekti 7-Model
Ovdje možete preuzeti  privremeni objekti 8-Model
Ovdje možete preuzeti  privremeni objekti 9-Model
Ovdje možete preuzeti  privremeni objekti 10-Model
Ovdje možete preuzeti  privremeni objekti 11-Model
Ovdje možete preuzeti  privremeni objekti 12-Model
Ovdje možete preuzeti  privremeni objekti 13-Model
Ovdje možete preuzeti  privremeni objekti 14-Model

[nggallery id=86]

 

 

You may also like...