U Rožajama predstavljen Agrobudžet za 2019. godinu

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja 22. februara predstavili su Agrobudžet za 2019. godinu u Rožajama.

Izdašna podrška koja je ove godine obezbijeđena Agrobudžetom, namijenjena je poljoprivrednim proizvođačima kroz bespovratnu podršku, koju mogu iskoristiti kroz brojne javne pozive i podsticajne mjere za sve oblasti poljoprivredne proizvodnje.

Poljoprivredni proizvođači iz Rožaja imali su priliku da se informišu o bližim uslovima i kriterijumima za ostvarivanje podrške. Izuzetno veliko interesovanje proizvođača za ovu prezentaciju potvrda su spremnosti za dalja ulaganja u razvoj poljoprivrednih gazdinstava i rast konkuretnosti, u cilju ostvarivanja većih prihoda na domaćinstvima i razvoja seoskih područja, zaključili su predstavnici Ministarstva.

Poljoprivrednici iz Rožaja izrazili su najviše interesovanja  za proceduru nabavke mehanizacije, priključaka i opreme u funkciji primarne proizvodnje kroz istoimenu mjeru. Poljoprivredna gazdinstva koja su uredno registrovana u Registru poljoprivrednih gazdinstava na ovaj način mogu ostvariti do 50% podrške od prihvatljivih troškova investicije za nabavku mehanizacije i opreme u vidu bespovratnih sredstava, a maksimalno do 2.500 eura po zahtjevu.

Veliku pažnju ove godine izazvala je mjera podrške prerade mlijeka na gazdinstvu, koja je kreirana u cilju podizanja nivoa konkurentnosti domaćih tradicionalnih mlječnih proizvoda, ukrupnjavanja poljoprivrednih gazdinstava za proizvodnju mlijeka i uvođenju standarda bezbjednosti hrane na gazdinstvima na kojima se vrši prerada primarnih proizvoda.

Poljoprivredni proizvođači Rožaja koji se bave stočarstvom, informisani su da podršku kroz ovu mjeru Agrobudžeta, mogu iskoristiti oni proizvođači koji su registrovani u Registru registrovanih objekata u Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, i pri tome imaju 3 i više uslovnih muznih grla. Podrška se daje u vidu premije od 0,06 eura po litru prerađenog mlijeka.

Kao i prethodnih godina, mladi poljoprivrednici, koji imaju završenu srednju poljoprivrednu/veterinarsku školu ili poljoprivredni fakultet, imaju mogućnost da uz bespovratnu podršku od 10.000 eura, započnu agrobiznis i time riješe problem nezaposlenosti, ostanu na svom imanju i bave se poljoprivredom, čime daju pozitivan primjer ostalim mladim ljudima da ostanu na selu i prepoznaju poljoprivredu kao granu u kojoj se mogu ostvariti značajni rezultati. 

Pojašnjeni su uslovi za proceduru licenciranja bikova i pastuva kroz program unapređenja stočarstva, koja se realizuje u cilju poboljšanja konkurentnosti stočarske proizvodnje unapređenjem genetskog potencijala priplodne stoke. Podrška se daje za nabavku sjemena za vještačko osjemenjavanje u cjelosti, a za licencirana priplodna grla i do 120 eura po grlu, korišćenje kvalitetnih pastuva za prirodni pripust uz uslov da su odabrani i licencirani u skladu sa zakonom, kao i korišćenje kvalitetnih bikova za prirodni pripust.

Prezentaciji u Rožajama prisustvovao je veliki broj građana.

Takođe pročitati i...

Komentariši