Treća redovna sjednica SO-e Rožaje: Usvojene važne odluke

  1. Odbornici rožajskog parlamenta su 24. septembra 2018. godine, održali treću redovnu sjednicu Skupštine opštin  koja je 13. septembra odložena zbog nedostatka kvoruma.

Odbornci su na zasijedanju  usvojili jedanaest tačaka, koje je trebao da usvoji  prošli saziv, ali zbog nemogućnosti obezbjeđivanja kvoruma nijesu razmatrane.

Predloženim dnevnim redom, 13. tačka je bila Odluka o kreditnom zaduženju opštine Rožaje. Na početku sjednice predlagač je povukao ovu tačku iz procedure zbog, kako su kazali, dodatnih usaglašavanja sa Ministarstvom finansija.

U nastavku rada usvojene su odluke o Završnom računu Budžeta opštine Rožaje za 2016. godinu, potom rebalans Budžeta za 2017. i  Budžet za 2018. godinu.

Odluka o Budžet opštine Rožaje za 2018. godinu, izazvala  je, prema očekivanjima,  dosta diskusija . Faruka Agovića iz SDP-a ,  je interesovalo ,  s obzirom da se Budžet donosi u devetom mjesecu godine, kolika je realizacija Budžeta do septembra. Predsjednik opštine, Ejup Nurković je kazao, da je do 31. 08. ostvarenje Budžeta oko 57%.

Ruždija Kalač iz DPS-a je istakao nerealne planove u prihodnim stranam Budžeta, navodeći  naknade od nekategorisanih puteva i  koncesija. Istu primjedbu je uputio i odbornka SD Alen Kalač.

Tačka dnevnog reda ,  Izvještaj o radu predsjednika opštine Rožaje za 2017. godinu , sledeća je tačka koju su odbornici razmatrali.

Iz SDP-a su kazali da  neće podržati Izvještaj, jer  je u 2017. godini vršen progon kadrova SDP-a i ukidanje sekretarijata na čijem čelu su bili kadrovi ove partije.

DPS ističe nedovoljnu saradnju predsjednika opštine  sa civilnim sektorom i  minimalnu uključenost Inretne revizije kod donošenja važnh akata. 

Alen Kalač odbornik SD –a je kazao, obraćajući se predsjedniku opštine, da u 2017. godini, nije animiran ni jedan privrednik koji bi svoj kapital uložio u Rožaje.

Tačke dnevno reda 5,6,7,8,9, i 10 su razmatrane u paketu, a glasano je pojedinačno. Ove tačke ticale su se ekonomskog razvoja Rožaja ili interesa građana, pa su dobile jednoglasnu  podršku  svih prisutnih odbornika.

Posljednja tačka dnevnog reda  treće redovne sjednice SO Rožaje, bila je Odluka o davanju saglasnosti na program  sanacije opštinskih javnih finansija. Opozicioni odbornici su kritikovali Plan, ističući da nije analitičan, da je  površan bez konkretnih mjera. Tražili su s obzirom da je ovo, možda i najvažnija tačka današnjeg zasijedanja da se Plan dodatno doradi i donese koncenzusom u Skupštini.

Predsjedik opštine je kazao da je potrebo hitno djelovati, i da je odlaganje nepotrebno ističući da je otvoren za sve predloge i sugestije. 

Predsjednik Skupštine opštine Rožaje, Almir Avdić je današnje zasijedanje ocijenio kao uspješno , budući da je većina   usvojenih   odlika trebala da se donese u prošlom sazivu. 

You may also like...

Komentariši