Radni sastanak sa predstavnicima republičke direkcije za saobraćaj

U kabinetu predsjednika opštine Rožaje, održan je sastanak sa predstavnikom republičke direkcije za saobraćaj, gospodinom Dušanom Kokićem i Radenkom Ostojićem, predstavnikom projektanta izrade glavnog projekta II-faze gradske zaobilaznice.

Uz prisustvo predsjednika opštine gospodina Ejupa Nurkovića i gospodina Bela Camića predstavnika direkcije za investicije i razvoj opštine Rožaje, od strane projektanta ponuđene su III varijante buduće zaobilaznice. Nakon ponuđenih varijanti dogovoreno je da se stručne službe Lokalne uprave detaljno upoznaju sa predloženim rešenjima i da najkasnije do petka, 24.10. tekuće godine, pismenim putem upoznaju projektanta o odabranoj varijanti, na osnovu koje će projektant uraditi glavni projekat.

IMG_0002

Takođe je gospodin Kokić upoznao predsjednika opštine, da će početi sa radovima na sanaciji magistralnog puta, počev od graničnog prelaza Špiljani pa sve do „zelenskog mosta“.

Predstavnik lokalne direkcije za investicije i razvoj, gospodin Belo Camić, predložio je prisutnim predstavnicima da se pristupi izvođenju radova na mjestu kod „Ganića petlje“, čvorište na magistralnom putu sa regionalnim putem Rožaje – Kula – Peć i centra grada. Predloženo je da se izgradi pasarela nad magistralnim putem Rožaje – Bać – Dračenovac, kod „Kolorada“ preko kojeg svakodnevno prolaze svi učenici koji pohađaju Gimnaziju i Srednju Stručnu Školu, kao i svi stanovnici naselja Bandžovo brdo.

Predstavnik republičke direkcije za saobraćaj, gospodin Kokić, izjasnio se da će sva ova pitanja biti razmatrana na narednom sastanku sa direktorom republičke direkcije za saobraćaj Savom Parača, koji će biti održan sa predsjednikom Opštine Rožaje, gospodinom Ejupom Nurkovićem.

Takođe pročitati i...

Komentariši