PREDSTAVNICI LOKALNE UPRAVE U ROŽAJAMA ODRŽALI SASTANAK SA PRIVREDNICIMA

Kako lokalna uprava može da pomogne privrednicima u cilju da se stvori bolji privredni ambijent i osnaži ova privredna grana, bila je tema sastanka koji je organizovao  lokalni Biznis centar u saradnji sa lokalnom upravom.

Predsjednik opštine Rožaje, Ejup Nurković, predstavio je rad lokalne uprave u ovoj godini, gdje se posebno osvrnuo na realizovanje ali i započete projekte te o onome šta je lokalna administracija činila na stvaranju boljeg privrednog ambijenta. Uz podsjećanje da se rožajska Opština već duže vrijeme nalazi na samom začelju u Crnoj Gori po razvijenosti privrede, Nurković je kazao da lokalna vlast sve čini kako bi osnažila privrednike i podstakla otvaranje novih radnih mjesta.

Lokalna uprava je kroz investiciono sanacioni program koji je podržala Vlada, uzela kredit od 3,5 miliona od čega smo vratili oko milion eura obaveza prema privrednicima u opštini. Na taj način smo, nadam se osvježili budžete privrednih kolektiva kako bi prevazišli probleme – rekao je Nurković, koji je privrednicima ponudio poslovne prostore bivših fabrika, poput Dekora, Titeksa, Roteksa, Buteksa, Gornjeg Ibra i drugih.

-Lokalna uprava je spremna da plati zakup u tim fabrikama za dobre projekte privrednicima koji bi imali namjeru da povećaju broj upošljenih u svojim firmama– rekao je Nurković.

Podsjeća da je lokalna uprava,kao podsticaj novih zapošljavanja u privredi, iz budžeta izdvojila oko 116.000 eura  za subvenciju novih zapošljavanja u smislu plaćanja poreza i doprinosa firmama koje su otvorile nova radna mjesta. Nurković je kazao da je za taj program apliciralo 25 preduzeća te da je na ovaj način posao dobilo 38 ljudi.

Nurković je pozvao privrednike da porade na otvaranju novih radnih mjesta, ističući da je u tom sektoru uposlen veoma mali broj ljudi.

U oko stotinu privrednih preduzeća uposleno je svega oko 300 radnika, što je zaista nevjerovatno s obzirom na resurse kojim raspolažemo. Ovi podaci pokazuju da je naša Opština na posljednjem mjestu po broju uposlenih u ovom sektoru – rekao je Nurković.

Na sastanku su potencirana pitanja koja opterećuju privredu Rožaja. Bilo je riječi o izvozu balvana iz Crne Gore, odnosno iz te opštine. Sa  skupa je upućen apel Vladi i resornim ministarstvima da zaustave izvoz trupaca ili pak da dozvole samo izvoz tržišnog viška. Smatraju da bi se na taj način osnažile firme koje se bave finalnom drvopreradom, te da bi moglo biti otvoreno gro radnih mjesta. Takodje smatraju da bi se kroz poreze i doprinose od tog posla koristi imale opština i država.

Privrednici su prihvatili inicijativu  da  se formira privredni savjet koji bi bio spona izmedju njih, lokalne uprave i vladinih resora u rješavanju problema u preduzećima.

Prisutnima se obratio Božo Bulatović, direktor ’’Interfood 35’’, firme koja se uspješno bavi preradom šumskih plodova i ljekovitog bilja. Bulatović je rekao da im protekla godina nije bila baš naklonjena, ali da su  i u takvim okolnostima uspjeli da izvezu robu u vrijednosti od 2,8 miliona eura, te da zalihe preduzeća vrijede preko milion eura. Bulatović je rekao da ima 32 stalno uposlena radnika a da tokom sezone upošljava i do stotinu radnika. Istakao je da se firma suočava sa problemom kvalitetne radne snage.

You may also like...

Komentariši