Podnijet zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

-Obavještava zainteresovane organe, organizacije i ostalu zainteresovanu javnost da je podnijet zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, za projekat šestosjedne isklopive žičare na lokaciji „Hajla i Štedim“, investitor: Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine opštine Rožaje.- 

Uvid se može izvršiti u prostorijama Sekretrijata za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine (kancelarija br.6) svakim radnim danom od 10h do 14h,počev od 01.11.2019. godine.


Zainteresovani organi i organizacije mogu, u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema, odnosno objavljivanja obavještenja, dostaviti mišljenje i primjedbe ovom Sekretarijatu, kao nadležnom organu.

You may also like...