Podnijet zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, Industrijska zona „Zeleni“

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, Opština Rožaje, Maršala Tita bb, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, Industrijska zona „Zeleni“, Opština Rožaje.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, kancelarija broj 216, radnim danima od 8 do 11 časova, u Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine, Opštine Rožaje, radnim danima od 9 do 12 časova kao i na sajtu www.epa.org.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, je do 04.07.2019.godine.

You may also like...