Počinje realizacija projekta „Zaustavimo nasilje nad ženama u Rožajama“


Nevladina organizacija „Ikre“ iz Rožaja, u saradnji sa opštinskom Kancelarijom za podsticaj ženskog preduzetništva, sprovodi projekat pod nazivom „Zaustavimo nasilje nad ženama u Rožajama“ koji je finansijski podržan od strane UNDP-a u Crnoj Gori.

Realizacija projekta trajaće šest mjeseci a projektne aktivnosti baziraće se na raznim edukativnim radionicama i kampanjama čiji je glavni cilj podizanje nivoa svijesti građana i građanki o prisustvu različitih oblika nasilja te predočavanje javnosti zakonskih okvira i mehanizma za prevenciju i suzbijanje nasilja nad ženama.

Realizatorke projekta Velida Hodžić (NVO “Ikre”) i Amela Kalender (opštinska Kancelarija za podsticaj ženskog preduzetništva) ukazale su na statističke podatke koji su proizvod praćenja pojave nasilja na ženama od strane nvo sektora i resora Vlade Crne Gore, a na osnovu kojih se može lako zaključiti da je ovaj društveni fenomen u Rožajama u velikoj mjeri prisutan.

Realizatorka programa Velida Hodžić iz NVO „Ikre“ ističe potrebu promjene u načinima razmišljanja pojedinaca, posebno dječaka i odraslih muškaraca, u pravcu promjene stavova prema nasilju koje se sprovodi nad njihovim majkama, sestrama, komšinicama, prijateljicama. Ona je napomenula da je Crna Gora jedna od potpisnica Istanbulske konvencije, koja je svojevrsna platforma za institucionalnu borbu protiv svih oblika nasilja i diskriminacije žena.

Amela Kalender, predstavnica opštinske Kancelarije za podsticaj ženskog preuzetništva, predstavila je ekonomsko osnaživanje žena kao važan faktor na putu suočavanja sa nasiljem nad ženama različite starosne dobi, te kazala da je projekat „Zaustavimo nasilje nad ženama u Rožajama“, ozbiljan korak prema rješavanju brojnih uzroka i posljedica nasilja koje se sprovodi nad ženama u ovoj sredini.

U realizaciju projekta biće uključeni stučnjaci/kinje iz raznih oblasti koje tretiraju temu nasilja nad ženama a građani/ke će, posredstvom našeg programa, imati priliku da prate svaku od najavljenih realizacionih aktivnosti koje će obuhvatiti različite ciljne grupe.

Projekat je simbolično otvoren u toku kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“  koja je počela je 25.novembra, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, a završava se 10.decembra, na Međunarodni dan ljudskih prava.

 

Takođe pročitati i...

Komentariši