Počelo uređenje obaloutvrde rijeke Ibar, paralelno se postavljaju cijevi za kolektor

Počela je realizacija projekta uređenja obaloutvrda rijeke Ibar. Vrijednost ove investicije koju sprovodi Direkcija javnih radova Crne Gore u saradnji sa opštinom Rožaje  iznosi preko 400 hiljada eura. Iako je početak radova na ovom projektu najavljivan ranije njihovo sprovođenje nije moglo početi jer vremenske prilike nisu bile povoljne.

Direktor Direkcije javnih radova, Almer Kalač objasnio je da je uređenje obaloutvrda Ibra usko povezano sa izgradnjom kolektora za pročišćavanje otpadnih voda. Paraleno sa prvim radovima vrši se postavljanje kanalizacionih cijevi za budući kolektor za čiju izgradnju je planirano preko osam miliona eura.

Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda koje je sastavni dio kolektora biće smješteno na lokaciji nekadašnje fabrike „Ljekobilje“ a sami kolektor protezaće se od Dimiškinog mosta do samog postrojenja sa kracima uz Lovničku i Ibarčansku rijeku. Ovim projektom biće riješen problem otpadnih voda i napravljen ključni korak u procesu očuvanja prirodne sredine. Rijeka Ibar će na taj način preuzeti ulogu koju joj je priroda dodijelila i prestati da bude recepijent otpadnih voda, može se zaključiti iz izjave koju je dao Kalač.

Radovi na realizaciji drugih projekata na teritoriji opštine Rožaje koji se finansiraju sredstvima Direkcije javnih radova teku zadovoljavajućom dinamikom. Uskoro počinju i prve faze radova na pojedinim planiranim objektima i djelovima putne infrastrukture kako bi se zaokružio Plan ulaganja usvojen od strane ovogvVladinog resora.

Takođe pročitati i...

Komentariši