Održana Javna rasprava povodom Nacrta pograma investicija Opštine Rožaje za 2015.godinu

Javna rasprava povodom Nacrta programa investicija Opštine Rožaje za 2015.godinu održala se 08.12.2014.godine u sali Centra za kulturu. Javnoj raspravi doprinos su dali predsjednik Opštine Rožaje, Ejup Nurković sa potpredsjednicima, odbornici Lokalne Skupšine, službenici  lokalne samouprave, predsjednici mjesnih zajednica, prisutni predstavnici NVO sektora, zainteresovani građani i predstavnici medija. Direktor Direkcije za izgradnju i investicije, Mirsad Džudžević je bio izvestilac Nacrta programa investicija.

Po riječima izvestioca opština Rožaje ima približno 200 km puta od čega je samo 70 km asfaltirano, a od toga je 50% u jako lošem stanju. Ranije su pravljeni planovi za sanacije puteva i izgradnju novih ali kako je svima poznato na tome se slabo radilo, tako da su započeti poslovi iz prethodnih godina imali i prioritet zacrtanim Planom programa investicija za 2015.godinu, a dopunjeni su i novim projektima. Jedan dio lokalnih objakata od opšteg interesa biće finansiran iz kapitalnog Budžeta Opštine Rožaje, dok će se drugim aplicirati za finansiranje iz državnog Budžeta. „Svi projekti (objekti komunalne infrastrukture, gradski i lokalni putevi, objekti društvene infrastrukture, vodoprivredni objekti, elektro-energetski objekti) su raspoređeni po prioritetima, ali ukoliko građani ili donatori ili NVO sektor iznađu načina da finansiraju određeni projekat sa 30%, taj projekat će imati prednost nad ostalima“, izjavio je g-din Mirsad Džudžević.

Do sada nije bila praksa da se gotovim projektima konkuriše kod ministarstava, time je Rožaje gubilo velike mogućnosti za razvoj, ali je izvjestilac naglasio da će od sada ta praksa biti promijenjena. „Unaprijed će se uraditi sva projektna dokumentacija kako bi nesmetano moglo da se konkuriše kod investitora kako u zemlji tako i u inostranstvu, time će se olakšati ulaganje u našu Opštinu, a i bićemo u mogućnosti da radimo planove za dugoročan razvoj“, naglasio je Džudžević. Javosti je poznato da mnoge škole na teritoriji opšine nemaju adekvatne uslove za rad, bez sportskih sala i igrališta su; ovim Nacrtom programa investicija je dat prioritet projektima kojim će se kandidovati kod Ministarstva prosvjete Crne Gore.

Nacrtom je predviđen projekat za pročišćavanje gradskih voda kao i projekat deponije kojim će se konkurisati kod evropskih fondova.

Javna rasprava je tekla u diskusijama, predlozima i sugestijama prisutnih, koji su uvršteni, o svakom predlogu će se pojedinačno raspravljati i biće dostavljeni skupštinskim službama na doradu, a kasnije će se staviti na glasanje u Skupštini Opštine Rožaje.

Predsjednik Opštine Rožaje, g-din Ejup Nurković je od građana zahtijevao partnerski odnos i saradnju, više učešće NVO sektora u budućim zajedničkim projektima, naglašivši da će ubuduće rad opštinskih organa biti transparentan i vidljiv svim građanima. „Kritike i prijedlozi građana ohrabruju budući rad opštinskih službi, jer samo zajedničkim radom naša opština može imati vidljiv i uspješan rad“, naglasio je Predsjednik Opštine Rožaje.

You may also like...

Komentariši