Odluka o raspodjeli sredstava za NVO sektor

Na osnovu Oduke o o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama (Sl.list -opštinski propisi, br.14/2015 ) i javnog Konkursa br.2034 objavljenog  07.05.2015.g u dnevnom listu Pobjeda, Web strani Opštine Rožaje, Oglasnoj tabli Opštine Rožaje i javnom medijskom servisu – Radio Rožaje, Komisija za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija na sjednici održanoj 01.07.2015.godine, donijela je:

O D L U K U
0 raspodjeli sredstava Budžeta Opštine Rožaje za 2015. godinu opredijeljenih za projekte nevladinih organizacija

Odluku možete preuzeti ovdje: ODLUKA O RASPODJELI

You may also like...

Komentariši