OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se svi politički subjekti da su sredstva za finansiranje redovnog rada poltičkih subjekata u Skupštini Opštlne Rožaje propisana odlukom o Bužetu Opštine Rožaje za 2016 godinu i ista iznose 54 272,13 eura.

Sredstva za redovan rad političkih subjekata su raspoređena u skladu sa članom 12 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbomih 52/14”) i na osnovu člana 8 Odluke o finansiranju političkih subjekata i izbomih kampanjabroj 321 od 29.12.2015. godine.

Iznosi po političkim subjektima. su sledeći:

Bošnjačka stranka                                                             24.422,53

Demokratska partija socijalista                                      18.037,53

Socijaldemokratska partija                                                7.821,53

Bošnjačka demokratska zajednica                                   3.990,54
Odluka o budžetu Opštine Rožaje je objavljena na zvaničnom sajtu Opštine Rožaje.

Ovdje možete preuzeti Odluku o visini budžetskih sredstava političkim partijama

 

You may also like...