Mlađan Dinkić će u utorak posjetiti Rožaje kao konsulatant Ministarstva Ekonomije Vlade Crne Gore

Malađan Dinkić je angažovan po odluci UN-a, od juna prošle godine,  za program  jačanja kapaciteta lokalnih samouprava u upravljanju i promociji biznis zona, kao konsulstant Ministarstva ekonomije Vlade Crne Gore.

Povod njegove posjete je sagledavanje opštih kapaciteta Lokalne uprave, i analiza svih rapoloživih resursa kako bi se stvorili uslovi za formiranju biznis zone u Rožajama.

Vlada Crne Gore je usvojila “Plan razvoja biznis zona”, kojim želi podstaći razvoj mikro i malih preduzeća na infrastrukturno opremljenom zemljištu, povećanje zaposlenosti u manje razvijenim opštinama, kao i aktiviranje kapitala domaćih i inostranih investitora koji bi prepoznali interes za sprovođenje i unapređenje ovog projekta.

Trenutno se radi na proširenju plana gdje je planirano da biznis zona obuhvati biznis inkubatore, tehnološke parkove i industrijske zone, čime bi se omogućilo povezivanje kompatibilnih djelatnosti i olakšalo poslovanje novoosnovanih mikro i malih preduzeća. U međuvremenu je Ministarstvo ekonomije u saradnji sa lokalnim samoupravama, definisalo lokacije za razvoj biznis zona i trenutno su u procesu razrade. U saradnji sa Investiciono razvojnim fondom Crne Gore, radi se na analizi svih predloženih biznis zona i odabiru najkonkurentnijih, kao i definisanju kreditne linije koja bi predstavljala podršku razvoju biznis zona na tim područijima. Korisnici zone biće mikro, mala i srednja preduzeća koja se bave lakom industrijom koja ne zagađuje životnu okolinu, inovativni preduzetnici sa naglaskom na ICT, mikro i mala preduzeća koja se bave naučno-istraživačkom djelatnošću. Osnovni uslovi koje preduzeće treba da ispunjava su da ima predstavništvo u Crnoj Gori i da je u privatnom vlasništvu.

 

Prednosti osnivanja proizvodnih kapaciteta u Crnoj Gori

Strani investitori u Crnoj Gori imaju nacionalni tretman. Pod stranim investitorima se smatraju: strana pravna ili fizička lica, privredna društva sa učešćem od najmanje 10% stranog kapitala u okviru društva, privredno društvo koje je strano lice osnovalo u Crnoj Gori i crnogorski državljanin sa prebivalištem u inostranstvu. Stranim licem se smatra i lice koje je na osnovu izvršenih ulaganja steklo crnogorsko državljanstvo u skladu sa Zakonom.

Takođe pročitati i...

Komentariši