Javni poziv za sporazumni prestanak radnog odnosa

Na osnovu člana 7. Odluke o utvrđivanju visine otpremnine lokalnih službenika i namještenika zaposlenih u organima lokalne uprave i javnim ustanovama čiji je osnivač broj 4383 od 03.11.2016. godine, i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju visine otpremnine lokalnih službenika i namještenika zapošljenih u organima lokalne uprave i javnih ustanova čiji je osnivač Opština,  broj 4442 od 06.11.2015.godine, Predsjednik opštine Rožaje, u p u ć u j e

VI   JAVNI POZIV

Za sporazumni prestanak radnog odnosa

Pozivaju se zainteresovani službenici i namještenici zaposleni u organima lokalne uprave, da u roku od 30 dana od dana objavljivanje ovog poziva dostave starješinama organa i službi zahtjev za sporazumni raskid radnog odnosa.

Zaposlenom kome prestane radni odnos po osnovu sporazumnog raskida radnog odnosa pripada visina otpremnine u iznosu do 10.000,00 eura ili 12 bruto zarada ostvarene u zadnjem mjesecu ukoliko je povoljnije za njega.

Službeniku odnosno namješteniku koji žaključi sporazum o prestanku radnog odnosa shodno tački 2 ovog poziva, radni odnos će mu prestati danom otplate otpremnine.

Starješina organa i službi odlučivaće pojedinačno po svakom zahtjevu u roku od 7 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Zaposleni, kome prestane radni odnos po osnovu tačke 2 ovog poziva, na može zasnovati radni odnos u organima lokalne uprave i javnim službama čiji je osnivač opština u periodu od 5 (pet) godina od dana isplate otpremnine.

Ovaj javni poziv biće istaknut na oglasnoj tabli opštine Rožaje i objavljen na zvaničnom sajtu opštine Rožaje.

You may also like...