Javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora

Na osnovu člana 39. i 40. Zakona o državnoj imovini (Sl. List CG br. 21/9), člana 29-32 uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (Sl. List CG br. 44/10), direktor JU Centar za kulturu Rožaje objavljuje:

JAVNI POZIV

za davanje u zakup poslovnog prostora

Dokumentacija vezana za pomenuti Javni poziv može se preuzeti OVDJE

Takođe pročitati i...

Komentariši