Javna rasprava o Jednogodišnjem programu uređenja prostora opštine Rožaje za 2014.godinu i Godišnjem planu privremenih objekata za 2014.godinu

 

 

 

 

 

 

 

 

Na osnovu člana 110. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list RCG“ br.42/03, 28/04,75/05,13/06 i Sl.list CG br.88/09,3/10) člana 2. i 8. Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl.list RCG“ – opštinski propisi br.12/05) Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine , organizuje

JAVNU RASPRAVU
o Jednogodišnjem programu uređenja prostora opštine Rožaje za 2014.godinu i
Godišnji plan privremenih objekata za 2014.godinu

Pozivamo građane opštine Rožaje, nevladine organizacije, druge zainteresovane subjekte i zajednice da prisustvuju raspravi i daju svoj doprinos u razmatranju ovih akata.

Javna rasprava će se održati 10.02.2014.godine, (ponedeljak) sa početkom u 12h u sali Centra za kulturu (biblioteka).

Ovdje možete pogledati Jednogodisnji_program_planiranja_za_2014 godinu

Ovdje možete pogledati Plan privr objekata 2014

Sekretar Sekretarijata,
Arbin Kalač

Takođe pročitati i...

Komentariši