Izgrađen most u mjestu Haskov lug

Opština Rožaje u saradnji sa mještanima Haskovog luga, naselja koje pripada MZ Ibarac izgradila je pločasti propust tj. most, širine pet a dužine 10 metara, sa obaloutvrdnim zidovima.

Na ovaj način riješen je dugogodišnji problem kvalitetne mobilnosti mještana oko 12 domaćinstava.

Takođe, opština Rožaje je u Suhom Polju, u saradnji sa mještanima, izgradila potporni zid dužine 19 m slične namjene.

You may also like...