Category: Konkursi

Javni konkurs 0 274

Javni konkurs

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU Na  osnovu člana 6 Odluke o finansiranju sporta  (“Sl.list CG – opštinski propisi” br. 38/15 ) Sekretarijat za opštu upravu   Opštine...

Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama za 2017.godinu 0 70

Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama za 2017.godinu

Na osnovu člana 4. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava  nevladinim organizacijama (Sl.list Crne Gore opštinski propisi, broj 14/2015 )   SEKRETARIJAT ZA...